[starsze_kategorie kategoria="10" separator=" » "]
RODO

Opis

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Katowicka 5, e-mail: biuro@mrhamburger.pl.
 • W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 • Dane będą przetwarzane w rozumieniu Ustawy z dnia 10 Maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych w celu :
 • wykonywania usług hotelarskich podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z 29.08.1997 (tekst jednolity Dz.U  z 2017poz .1553 z późniejszymi zmianami)
 • handlowym na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w celu realizacji procesu sprzedaży i usług.
 • Dane mogą być udostępniane:
 • organom, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa
 • podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji usług
 • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane  będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 • Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W razie pytań do powyższych zagadnień zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez wskazany powyżej  adres e-mail lub telefonicznie : 32 264 56 62